E-mlodzi to nie tylko grupa yotuberów słynących z challenge, prezentacji gier komputerowych i innych modnych … Jesteśmy też mieszkańcami naszej planety, która niestety znika pod ogromem śmieci, spalin i niegospodarnemu wykorzystywaniu naturalnych źródeł życia. Przy pomocy otwartych na proekologiczne działania instytucji oraz kreatywności wspierających nas opiekunów przygotowaliśmy naszą stronę, na której podzielimy się z Wami naszymi odkryciami. Te odkrycia to również nasze talenty wokalne, które prezentujemy w naszym teledysku – UWAGA nie zalecane dla osób o słabym poczuciu humoru. Cały zebrany na naszej stronie materiał to nasza praca, przygotowana na naszym sprzęcie i wykorzystująca umiejętności i warunki , którymi dysponujemy


Co udało nam się zrealizować


Jesteśmy jedną z wielu działających w Polsce organizacji. Wiele z nich aktywnie działa na

rzecz ochrony środowiska, zarówno przez edukację jak i akcje o szerokim zasięgu

odbiorców. Warto czerpać inspiracje z takich działań, bo w grupie siła 🙂

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej

dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy

styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu

zamkniętym. Jego misja realizowana jest poprzez wyposażanie w wiedzę i narzędzia

wspierające działania obywateli, instytucji i przedsiębiorstw oraz reprezentując społeczności

zaangażowane w działanie na rzecz środowiska.

Celem akcji #zwłasnymkubkiem jest zwiększanie świadomości klientów, jak i właścicieli

kawiarni, w zakresie wpływu używania jednorazowych opakowań na środowisko oraz

kształtowanie takich postaw i nawyków, które przyczynią się do zmniejszenia ilości 

produkowanych odpadów. Chcemy zachęcać klientów do korzystania z kubków

wielorazowych przy zakupie kawy na wynos, a właścicieli kawiarni przekonujemy, że

serwowanie kawy do kubka klienta jest bezpieczne, ważne dla środowiska oraz korzystne

wizerunkowo.

Celem serwisu EcoReactor.org jest przybliżanie tematyki ekologii i

zrównoważonego rozwoju w sposób przystępny dla każdego.

Poruszane są istotne problemy dotykające naszą planetę, czyli zarówno


nas – ludzi, jak i inne istoty, które żyją tutaj z nami. Analizowane są

dostępne rozwiązania dla tych palących problemów i opisujemy te,

które w naszym przekonaniu są najbardziej efektywne.

Popularyzowana jest wiedza o innowacyjnych, obiecujących projektach

i pomagamy im zaistnieć. Długofalowym celem jest realizacja

ekologicznych projektów w przestrzeni publicznej.

Dodatkowa do dyspozycji jest sklep z ekologicznymi produktami,

zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju. Takimi, które pozwolą

zadbać jednocześnie o swoje zdrowie i o naszą planetę.

Fundacja Strefa Zieleni propaguje wartości i wizje Zielonych partii i ruchów politycznych

na świecie, oddane w Deklaracji z Liverpool, przyjętej na Kongresie Europejskich

i Globalnych Zielonych 2 kwietnia 2017 roku, w którym uczestniczyli delegaci

dziewięćdziesięciu Zielonych partii z całego świata oraz przedstawiciele wielu Zielonych

organizacji politycznych – think-tanków, fundacji i instytutów, wśród nich Fundacji Strefa

Zieleni